Klokkenluidersregeling
Klokkenluidersregeling
Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

De Hultafors Group moedigt iedereen aan wangedrag in relatie tot onze gedragscode te melden.

De Hultafors Group heeft zich er volledig aan gecommitteerd te zorgen dat iedereen die dergelijk wangedrag meldt, beschermd wordt en niet getraceerd, benadeeld of gediscrimineerd kan worden.

Het melden verloopt via een systeem dat volledig losstaat van de IT-services van de Hultafors Group. Klokkenluidersmeldingen, klachten of geschillen kunnen worden gedocumenteerd via: https://report.whistleb.com/en/message/hultaforsgroup

Of neem contact op met Bas Teepe Chief Human Resources Officer Office: +46 33 20 21 17 Mobile: +46 725 418 438