Duurzaamheid binnen de Hultafors Group
Duurzaamheid binnen de Hultafors Group
Duurzaamheid binnen de Hultafors Group

Duurzaamheid binnen de Hultafors Group

Het is voor ons niet voldoende deel uit te maken van de toekomst – we streven ernaar in onze sector voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid.

Bij de Hultafors Group is duurzaamheid net zo goed een sociaal perspectief als een milieugerichte aanpak.

We hechten eraan een actieve rol te spelen in de samenleving. Via bedrijfsgroei en verantwoord beleid streven we ernaar een positieve impact uit te oefenen op alle mensen die in welke hoedanigheid dan ook te maken hebben met ons bedrijf en tegelijkertijd de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken. Duurzaamheid maakt van nature deel uit van onze strategie en is op basis van respect voor mens en planeet geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden en ons ethos. We hebben hoge ambities als het gaat om onze bijdrage aan een duurzame toekomst. Zo zetten we statistieken op om onze voortgang te kunnen meten en ontwikkelen we nieuwe initiatieven om deze ambities waar te kunnen maken. Het is belangrijk dat onze producten en onze acties betrouwbaar zijn en dat we als bedrijf en community een werkomgeving scheppen waarin duurzaamheidsthema’s als centrale thema’s worden gezien. Als eigenaar van de Hultafors Group heeft Investment AB Latour een lange traditie van verantwoord handelen, zoals bijvoorbeeld wel blijkt uit hun investeringshorizon voor de lange termijn en managementstijl.

Respect voor mensen

Het is onze ambitie dat iedereen die met ons werkt dat kan doen in uitmuntende werkomstandigheden. We streven ernaar iedereen die in welke hoedanigheid dan ook te maken heeft met wat we doen positief te beïnvloeden. Alleen bedrijven die mensen zien als personen en met respect behandelen groeien uit tot bedrijven die beter zijn dan gemiddeld en echt succesvol en betrokken zijn.

Medewerkers

Zorgen dat medewerkers gezond en betrokken zijn is een absolute topprioriteit voor de Hultafors Group. Ons doel is dat geen enkele medewerker letsel oploopt op de werkvloer en dat alle medewerkers profiteren van een goede en gezonde werkomgeving. We zetten ons er continu voor in het risico op ongevallen op de werkvloer te beperken en streven ernaar een goede fysieke en mentale gezondheid te stimuleren. We betrekken iedereen bij onze inspanningen om onze werkomgeving te verbeteren en vragen iedereen input te leveren en mee te werken aan ons doel om onze werkomgeving voor iedereen te verbeteren en te perfectioneren. Omdat we de beste mensen willen werven en vasthouden, is het belangrijk dat we een echt aantrekkelijke werkgever zijn. Onze geschiedenis en ons erfgoed vormen het bewijs dat deze kernwaarde altijd ten grondslag heeft gelegen aan alles wat we doen. We beschouwen een positieve, gezonde en veilige werkomgeving niet als vanzelfsprekend. Nogmaals, het zijn de mensen bij de Hultafors Group die het verschil maken en ons helpen ons potentieel op alle gebieden te bereiken.

Eindgebruikers

We streven ernaar onze impact op het milieu te minimaliseren en de functionaliteit voor degenen die onze producten gebruiken te optimaliseren. We dragen bij aan goede werkomstandigheden en het welzijn van onze professionele gebruikers door hen regelmatig te vragen naar hun werkgerelateerde inzichten en behoeften en door vervolgens alles in het werk te stellen om aan deze behoeften tegemoet te komen met behulp van innovaties en producten. Als we een nieuw product ontwikkelen, betrekken we de vakmensen die onze producten gebruiken altijd bij de ontwerpfase om zodoende de behoeften tijdens hun dagelijkse werk echt te begrijpen en het ontwerp en de ontwikkeling in een vroeg stadium te kunnen perfectioneren. Over onszelf zeggen we altijd ‘In elk opzicht een betrouwbare partner’. We werken er hard aan deze belofte na te komen.

Partners

Het is onze ambitie om iedereen die voor of met ons werkt goede werkomstandigheden te bieden, ongeacht of ze werkzaam zijn bij een van onze eigen faciliteiten of bij een onderaannemer. Ten aanzien van uitbestede productie geldt onze gedragscode als de norm voor wat we belangrijk vinden en als garantie dat de werkomstandigheden voor externe leveranciers consistent zijn met onze bedrijfswaarden. We streven naar langdurige samenwerkingsverbanden met onze producenten. Zo werken we in Vietnam al meer dan 18 jaar samen met dezelfde producent en hebben we andere belangrijke langdurige en blijvende samenwerkingsverbanden met producenten. Om te kunnen garanderen dat onze hoge standaard en onze kwaliteit overal worden nagekomen, hebben we een goedlopende organisatie in het leven geroepen die naast de uitbestede productie ook onze eigen productielocaties bewaakt, ontwikkelt en beoordeelt. Het bewaken van de duurzaamheid ten aanzien van uitbestede productie in ontwikkelingslanden is voor ons een absolute topprioriteit. Voor hoge zakelijke ethische normen, eerlijke werkomstandigheden en mensenrechten in onze waardeketen zijn audits door zowel interne als externe partijen vereist. Speciaal voor dit doel hebben we voor de gehele Hultafors Group een overeenkomst afgesloten met het bedrijf Intertek (https://www.intertek.com/). Door onze leveranciers en onderaannemers regelmatig aan audits te onderwerpen, kunnen we ervoor instaan dat onze waarden worden nagekomen en dat al onze dochterondernemingen en leveranciers de eisen van onze gedragscode continu nakomen. (Om onze gedragscode te lezen, zie onze pagina Beleid & certificeringen.)

Respect voor de planeet

We werken proactief aan het verlagen van onze milieuvoetafdruk. We hebben doelen geformuleerd en bewaken onze voortgang aan de hand van indicatoren. Onze traditie en ons erfgoed van het produceren van duurzame producten vormen een belangrijk onderdeel van onze inspanningen om onze negatieve impact op het milieu te minimaliseren. Onze eigen fabrieken en productielocaties hebben een lange ervaring met het werken met milieugerelateerde kwesties. De meeste hiervan zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 (voor meer informatie, zie onze pagina Beleid & certificeringen). Een aantal van onze locaties doorloopt momenteel een certificeringsproces. Als het gaat om de selectie van onze leveranciers, dan streven we ernaar te werken met leveranciers die gecertificeerd zijn volgens ISO 14001. Al onze fabrieken hebben een eigen lijst met milieuaspecten die ieder jaar wordt bijgewerkt. Deze lijst wordt doorlopend geëvalueerd om zeker te zijn dat we prioriteit geven aan de verbeteringen die de meeste impact hebben op het milieu. Dit proces resulteert in een lokaal actieplan met meetbare doelstellingen voor iedere fabriek aan de hand waarvan we proberen onze productie van afval en ons verbruik van energie en chemische stoffen te minimaliseren en voor materialen te kiezen met een lagere milieuvoetafdruk. Al onze eigen productiefaciliteiten werken met milieugerichte actielijsten om onze productie van afval en ons verbruik van energie en schadelijke chemische stoffen te minimaliseren. Om onze milieu-impact en de gevaren van chemische stoffen voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te minimaliseren, voeren we robuuste, proactieve chemische onderzoeken uit door onze gehele waardeketen heen met steun van de Swedish Chemical Group en RISE (Zweeds onderzoeksbureau). Voor meer informatie over onze partners en tools, zie onze pagina Data voor waardeketen en analytische tools.

Zinvolle winstgevendheid

Zonder winst is een bedrijf niet duurzaam, maar een duurzaam bedrijf is een winstgevend bedrijf. We geloven dat het echt zo simpel is. Voor een positieve impact op de wereld moet een ethisch bedrijf bloeien en groeien - en winstgevend zijn. Als het gaat om een duurzame toekomst hebben we hoge ambities en we geloven dat we hierin alleen kunnen slagen op basis van een consistente, heldere en adaptieve benadering van onze tweeledige doelstelling van duurzaamheid en winstgevendheid. Door verantwoord te handelen ten aanzien van de productie, het transport en het gebruik van onze producten kunnen we bijdragen aan een goede gezondheid voor onze gebruikers en een minimaal effect op het milieu. We investeren steeds meer in onderzoek naar end-of-life oplossingen voor onze producten en circulariteit.