Beleid & certificeringen
Beleid & certificeringen
Beleid & certificeringen

Beleid & certificeringen

Beleid

Onze inspanningen om onze impact op het milieu te verlagen worden uiteengezet in ons duurzaamheidsbeleid. Daarnaast leggen we onze inspanningen vast in een beleidsstuk ten aanzien van werkkomgeving en kwaliteit.

Duurzaamheidsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Werk Milieubeleid

Gedragscode

Om een hoge bedrijfsethiek, eerlijke werkomstandigheden en mensenrechten in onze waardeketen te garanderen, onderwerpen we onze leveranciers en onderaannemers regelmatig aan audits om zeker te zijn dat ze onze gedragscode nakomen. Daarnaast werken we met zelfbeoordelingen om verbeteringen op te kunnen volgen en de transparantie binnen onze waardeketen te verhogen. Gedragscode

Certificeringen

We beschouwen milieumanagement als een cruciaal onderdeel van duurzaam handelen en zijn daarom gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001. Op een aantal terreinen moeten we ons nog laten certificeren, maar daarvoor geldt dat we de procedures al wel gestart zijn. ISO certificering