Talent management

Een van de belangrijkste zakelijke procedures is de procedure die beschrijft hoe we onze talenten beheren, het jaarlijkse voortgangsgesprek.

Wat kunt u verwachten?

Onze werknemers moeten voelen dat er naar ze wordt geluisterd, dat ze worden gezien en dat ze worden erkend. We benadrukken een open-deurbeleid en dagelijkse, eerlijke feedback en communicatie in het kader van onze procedure van "het jaarlijkse voortgangsgesprek".

Onze werknemers moeten weten waar het bedrijf naartoe gaat en wat er van iedereen wordt verwacht. We hebben duidelijke functies met competentieprofielen, individuele doelen en ontwikkelingsplannen. Wij zijn allemaal Talenten!

De procedure van het jaarlijkse voortgangsgesprek is een gestructureerde manier om aan de ontwikkeling van alle werknemers te werken om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst over de juiste vaardigheden kunnen beschikken.